Het modernisme in de Islam en het spanningsveld met het Westen 

Woensdag 11 september 2024

Dirk Debeaussaert
Dirk Debeaussaert

Met kennis van zaken behandelt Dirk Debeaussaert een breed spectrum aan maatschappelijke, doctrinaire en culturele ontwikkelingen in de hedendaagse Islam en de islamitische wereld. De klemtoon ligt daarbij op het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
Hij doet dit vooral vanuit het perspectief van zijn specialisatie, met name de modernistische denkers in de Islam, de alternatieven die zij bieden voor het radicale denken, de relatie tussen de Islam en het Westen en de invloed die dit alles heeft op staat en maatschappij.
Prominente thema's daarin zijn de relatie tussen godsdienst, moraal en recht, sharia en staatsrecht, de plaats van de mensenrechten en de economische theorieën in de Islam in doctrine en praktijk. Maar ook thema's als geneeskunde of innovatieve technologie in relatie tot de doctrine behoren tot de scope.
De actualiteit wordt bekeken met het oog op de toekomst en de blik op het verleden. De geschiedenis van de islamwereld en van de islamitische doctrine en de wijze waarop men in de islamwereld zelf terugblikt op het verleden zijn nuttig om het heden te begrijpen en vooruit te kijken.
Dirk Debeaussaert is islamoloog. Hij studeerde 'Arabistiek en Islamkunde' aan de KU Leuven en behaalde zijn doctoraat in de Oosterse talen en culturen aan de Ugent. Hij was de eerste Vlaamse adjunct-directeur aan het huidige Nederlands-Vlaams Instituut in Caïro. Daarna vervulde hij verschillende leidinggevende en coördinerende functies binnen de Belgische veiligheid en was hij adviseur voor radicalisering voor de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. Zijn specialiteit is het modernisme in de Islam en de hedendaagse islamitische ideologieën. Op heden is hij Senior Associate Fellow aan het Egmont instituut en Gastprofessor aan de UGent in de faculteit Politieke wetenschappen voor nationale veiligheid.

Spreker: Dirk Debeaussaert