Loonkloof = Broodroof

Woensdag 9 november 2022


Bestaat de loonkloof nog steeds in België en zo ja, wat zijn de factoren die invloed hebben op de loonkloof? En vooral, wat kunnen we zelf doen om geen loonkloof en dus geen broodroof te hebben?

Spreker: Jane Cosyn